Vėjo jėgainių energijos projektas Indijoje


YUBO bendruomenė kartu kovoja su klimato kaita! Už kiekvieną įsigytą produktą mes remiame aplinkosaugos projektus ir kompensuojame 1 toną išmetamo CO2. Tokiu būdu pašaliname bent dalį oro taršos Žemėje; taigi pasaulis tampa geresne vieta gyventi.


Visai neseniai mes rėmėme susietą vėjo energijos projektą Indijoje ir kompensuosime 15 tonų CO2! Ačiū jums visiems už tai! Apie remiamą projektą galite perskaityti žemiau.


„Pagrindinis projekto veiklos tikslas yra gaminti elektros energiją tvariomis priemonėmis, naudojant vėjo energijos išteklius ir taip prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Pagaminta elektra tiekiama į Indijos tinklą.


Jei nebūtų vykdomos projekto veiklos, tokiu būdu tiekiama elektra būtų gaminama iš šiltnamio efektą sukeliančių dujų, naudojančių intensyvų iškastinį kurą naudojančias šilumines elektrines. Projekto veikla prisideda prie tvarios socialinės ir ekonominės gerovės bei aplinkos išsaugojimo naudojant vėją kaip atsinaujinantį šaltinį. ''